Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 I DADANG SAEPUDIN 3 16 10 6
2 RW 001 2 11 8 3
3 001 0 0 0 0
4 002 0 0 0 0
5 003 1 5 4 1
6 004 1 6 4 2
7 RW 002 1 5 2 3
8 001 0 0 0 0
9 002 0 0 0 0
10 003 1 5 2 3
11 004 0 0 0 0
12 RW 010 0 0 0 0
13 001 0 0 0 0
14 002 0 0 0 0
15 003 0 0 0 0
16 II LILI 3 13 5 8
17 RW 003 1 5 1 4
18 001 0 0 0 0
19 002 0 0 0 0
20 003 1 5 1 4
21 RW 008 2 8 4 4
22 001 2 8 4 4
23 002 0 0 0 0
24 003 0 0 0 0
25 RW 012 0 0 0 0
26 001 0 0 0 0
27 002 0 0 0 0
28 003 0 0 0 0
29 III IWA KARTIWA 61 173 81 92
30 015 19 69 32 37
31 001 1 4 2 2
32 002 YADI MULYADI 18 65 30 35
33 003 0 0 0 0
34 RW 004 39 94 43 51
35 001 0 0 0 0
36 002 0 0 0 0
37 003 18 41 17 24
38 004 21 53 26 27
39 RW 011 3 10 6 4
40 001 0 0 0 0
41 002 1 4 3 1
42 003 2 6 3 3
43 IV ODI 5 15 8 7
44 RW 006 0 0 0 0
45 001 0 0 0 0
46 002 0 0 0 0
47 003 0 0 0 0
48 RW 007 1 4 2 2
49 001 1 4 2 2
50 002 0 0 0 0
51 003 0 0 0 0
52 RW 013 4 11 6 5
53 001 2 3 2 1
54 002 0 0 0 0
55 003 2 8 4 4
56 004 0 0 0 0
57 V ASEP SUPRIATNA 1 2 1 1
58 RW 005 1 2 1 1
59 001 0 0 0 0
60 002 1 2 1 1
61 003 0 0 0 0
62 RW 009 0 0 0 0
63 001 0 0 0 0
64 002 0 0 0 0
65 003 0 0 0 0
66 RW 014 0 0 0 0
73 219 105 114

Aparatur Desa

Mandalasari Channel

Wisata Desa Sirkuit Gunung Buleud

Sinergi Program

Website Resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia E-Samsat Jabar
Intagram Desa Mandalasari Facebook Desa Mandalasari Twitter Desa Mandalasari
Youtube Desa Mandalasari Facebook Kades Whastapp Desa Mandalasari
Bumdes Citra Mandiri
KIM Sari Pasti